Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie OSIR.6220.36.2016-9 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postepowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn. Rozbudowa z przebudową hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zakładu CeDo Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Nowowiejskiej 32, 55-080 Kąty Wrocławskie Dorota Demko-Krystyańczuk 2017-03-22 14:44:29 dodanie dokumentu
Zmiana treści zapytania ofertowego na wykonanie audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Katy Wrocławskie Dariusz Pacyna 2017-03-22 10:47:35 dodanie dokumentu
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kąty Wrocławskie Jadwiga Kurpiel 2017-03-21 14:35:25 usunięcie załacznika
Zapytanie ofertowe dla zadania polegającego na świadczeniu usług serwisowych stałego dozoru urządzeń elektrycznych znajdujących się w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Dariusz Pacyna 2017-03-21 13:20:55 dodanie dokumentu
28 marca 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Magdalena Olszewska 2017-03-21 09:03:37 dodanie dokumentu
27 marca 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego Magdalena Olszewska 2017-03-21 08:53:25 dodanie dokumentu
23 marca 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Magdalena Olszewska 2017-03-21 08:49:08 dodanie dokumentu
Aktualizacja informacji dotyczącej podstawowych kwot dotacji - marzec 2017 rok Dariusz Pacyna 2017-03-21 08:37:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Kątach Wrocławskich Rynek-Ratusz. Elżbieta Janik 2017-03-21 08:14:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie 621/2017 z dnia 17.03.2017 w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy 2016 r Anna Dębicka 2017-03-20 14:55:04 edycja dokumentu
Zarządzenie 621/2017 z dnia 17.03.2017 w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy 2016 r Anna Dębicka 2017-03-20 14:38:59 edycja dokumentu
Zarządzenie 621/2017 z dnia 17.03.2017 w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy 2016 r Anna Dębicka 2017-03-20 14:33:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty z zakresu sportu. Monika Romańska 2017-03-17 14:42:23 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty z zakresu sportu. Monika Romańska 2017-03-17 14:12:14 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Katy Wrocławskie. Andrzej Krysmalski 2017-03-17 13:34:49 dodanie dokumentu
23 marca 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Magdalena Olszewska 2017-03-17 09:39:53 dodanie dokumentu
Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie Jadwiga Kurpiel 2017-03-17 09:03:19 dodanie dokumentu
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Gniechowice Anna Niedźwiedzka 2017-03-16 15:02:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie 620/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie Anna Dębicka 2017-03-15 12:58:12 edycja dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku Monika Sagan 2017-03-15 12:51:34 dodanie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku Monika Sagan 2017-03-15 12:50:23 dodanie dokumentu
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Monika Sagan 2017-03-15 12:48:27 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Monika Sagan 2017-03-15 12:47:04 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Monika Sagan 2017-03-15 12:44:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie 620/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie Anna Dębicka 2017-03-15 09:37:16 dodanie dokumentu
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2017 roku Monika Romańska 2017-03-14 13:56:10 edycja dokumentu
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2017 roku Monika Romańska 2017-03-14 13:52:53 dodanie dokumentu
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Anna Dębicka 2017-03-14 10:49:37 edycja dokumentu
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Anna Dębicka 2017-03-10 13:27:29 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVIII/374/17 w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pietrzykowice-Rybnica, dla terenów wsi Pietrzykowice w rejonie ulic Grabowej i Leśnej Alicja Sawoniewicz 2017-03-09 14:56:47 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVIII/374/17 w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pietrzykowice-Rybnica, dla terenów wsi Pietrzykowice w rejonie ulic Grabowej i Leśnej Alicja Sawoniewicz 2017-03-09 14:55:56 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVIII/374/17 w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pietrzykowice-Rybnica, dla terenów wsi Pietrzykowice w rejonie ulic Grabowej i Leśnej Alicja Sawoniewicz 2017-03-09 14:55:22 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVIII/374/17 w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pietrzykowice-Rybnica, dla terenów wsi Pietrzykowice w rejonie ulic Grabowej i Leśnej Alicja Sawoniewicz 2017-03-09 14:53:45 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVIII/374/17 w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pietrzykowice-Rybnica, dla terenów wsi Pietrzykowice w rejonie ulic Grabowej i Leśnej Alicja Sawoniewicz 2017-03-09 14:43:43 usunięcie załacznika
Zarządzenie 617/2017 z dnia 02.03.2017 w sprawie zmiany w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 5/201r z dnia 15.XII.2014 w sprawie wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i łącznym sprawdzaniu finansowym Anna Dębicka 2017-03-09 13:25:21 edycja dokumentu
Zarządzenie 616/2017 z dnia 02.03.2017 w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr 27/2010 z dnia 27.XII.2010r, w Zarządzeniu 423/2012 z dnia 22.06.2012r, w Zarządzeniu nr 212/2015 z dnia 25.08.2015r oraz w Zarządzeniu nr 282/2015 z dnia 18.11.2015 r w sprawie wprowadzenia planu kont dla Gminy i Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz ustaleń dotyczących polityki rachunkowości w gminnych jednostkach budżetowych Anna Dębicka 2017-03-09 13:23:53 edycja dokumentu
Zarządzenie 617/2017 z dnia 02.03.2017 w sprawie zmiany w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 5/201r z dnia 15.XII.2014 w sprawie wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i łącznym sprawdzaniu finansowym Anna Dębicka 2017-03-09 13:19:32 edycja dokumentu
Zarządzenie 617/2017 z dnia 02.03.2017 w sprawie zmiany w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 5/201r z dnia 15.XII.2014 w sprawie wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i łącznym sprawdzaniu finansowym Anna Dębicka 2017-03-09 13:18:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie 616/2017 z dnia 02.03.2017 w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr 27/2010 z dnia 27.XII.2010r, w Zarządzeniu 423/2012 z dnia 22.06.2012r, w Zarządzeniu nr 212/2015 z dnia 25.08.2015r oraz w Zarządzeniu nr 282/2015 z dnia 18.11.2015 r w sprawie wprowadzenia planu kont dla Gminy i Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz ustaleń dotyczących polityki rachunkowości w gminnych jednostkach budżetowych Anna Dębicka 2017-03-09 13:15:45 dodanie dokumentu
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Smolcu Anna Niedźwiedzka 2017-03-09 12:47:46 dodanie dokumentu