Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Rozgrywki ligowe organizowanych przez DolZPN" Monika Romańska 2018-03-20 15:11:25 dodanie dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "II bieg integracyjny wraz z organizacją pikniku" Monika Romańska 2018-03-20 15:01:10 dodanie dokumentu
Interpelacja radnego Łukasza Zbroszczyk z dnia 05.03.2018 r. Magdalena Olszewska 2018-03-20 13:14:43 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pietrzykowice-Rybnica, dla terenów wsi Pietrzykowice w rejonie ulic Grabowej i Leśnej Magdalena Olszewska 2018-03-20 09:34:55 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pietrzykowice-Rybnica, dla terenów wsi Pietrzykowice w rejonie ulic Grabowej i Leśnej Magdalena Olszewska 2018-03-20 09:33:06 usunięcie załacznika
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w południowej części obrębu, zatwierdzonego uchwałą nr XIV/171/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2015 r. Magdalena Olszewska 2018-03-20 09:21:50 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w południowej części obrębu, zatwierdzonego uchwałą nr XIV/171/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2015 r. Magdalena Olszewska 2018-03-20 09:19:19 dodanie dokumentu
Remont północnej strony elewacji ratusza, wieży zegarowej oraz toalet w budynku ratusza w Kątach Wrocławskich Grażyna Kulęgowska-Kubik 2018-03-19 14:49:42 usunięcie załacznika
Remont północnej strony elewacji ratusza, wieży zegarowej oraz toalet w budynku ratusza w Kątach Wrocławskich Grażyna Kulęgowska-Kubik 2018-03-19 12:20:28 dodanie dokumentu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich - Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich Andrzej Krysmalski 2018-03-16 12:46:41 edycja dokumentu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich - Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich Andrzej Krysmalski 2018-03-16 12:45:38 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich Andrzej Krysmalski 2018-03-16 12:42:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie 907/2018 z dnia 12.03.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Anna Dębicka 2018-03-16 12:33:08 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wrocław Magdalena Olszewska 2018-03-16 10:25:40 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wrocław Magdalena Olszewska 2018-03-16 10:25:00 usunięcie załacznika
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu Magdalena Olszewska 2018-03-16 10:18:21 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert Monika Romańska 2018-03-16 10:18:20 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu Magdalena Olszewska 2018-03-16 10:17:25 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert Monika Romańska 2018-03-16 10:15:54 dodanie dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Wiosenne Grand Prix w zawodach wędkarskich" Monika Romańska 2018-03-16 09:20:37 edycja dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Wiosenne Grand Prix w zawodach wędkarskich" Monika Romańska 2018-03-16 09:13:58 dodanie dokumentu
22 marca 2018 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Magdalena Olszewska 2018-03-16 08:59:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2018 roku. Monika Romańska 2018-03-15 15:20:07 edycja dokumentu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2018 roku. Monika Romańska 2018-03-15 15:19:00 edycja dokumentu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2018 roku. Monika Romańska 2018-03-15 15:18:57 usunięcie załacznika
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2018 roku. Monika Romańska 2018-03-15 15:18:52 usunięcie załacznika
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2018 roku. Monika Romańska 2018-03-15 15:16:18 edycja dokumentu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2018 roku. Monika Romańska 2018-03-15 15:02:27 dodanie dokumentu
Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie Anna Niedźwiedzka 2018-03-15 14:00:12 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Kilianów-Szymanów Magdalena Olszewska 2018-03-15 13:23:26 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ul. Topolowej Magdalena Olszewska 2018-03-15 13:12:44 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Mokronos Dolny Magdalena Olszewska 2018-03-15 13:02:50 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pietrzykowice-Rybnica, dla terenów wsi Pietrzykowice w rejonie ulic Grabowej i Leśnej Magdalena Olszewska 2018-03-15 12:57:07 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pietrzykowice-Rybnica, dla terenów wsi Pietrzykowice w rejonie ulic Grabowej i Leśnej Magdalena Olszewska 2018-03-15 12:55:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Magdalena Olszewska 2018-03-15 08:52:57 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wrocław Magdalena Olszewska 2018-03-15 08:44:39 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu Magdalena Olszewska 2018-03-15 08:42:02 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu Magdalena Olszewska 2018-03-15 08:38:58 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w 2018 roku" Magdalena Olszewska 2018-03-15 08:28:54 dodanie dokumentu
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i byłego Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Brzozowej 6 w Kątach Wrocławskich Anna Niedźwiedzka 2018-03-14 14:23:59 dodanie dokumentu