Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz Sołectw w Gminie Kąty Wrocławskie Ewa Figas 2017-04-26 13:19:32 edycja dokumentu
Zarządzenie 660/2017 z dnia 21.04.2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 10 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kąty Wrocławskie położoną w obrębach geodezyjnych Kilianów Szymnów i Zachowice. Anna Dębicka 2017-04-26 11:53:40 edycja dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Udział w Mistrzostwach Europy Młodzików w zapasach" Monika Romańska 2017-04-26 11:42:30 edycja dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Udział w Mistrzostwach Europy Młodzików w zapasach" Monika Romańska 2017-04-26 11:41:50 dodanie dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "X Jarmark Małkowicki- integracja ze środowiskiem lokalnym osób niepełnosprawnych" Monika Romańska 2017-04-26 11:01:21 edycja dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego pt. "X Jarmark Małkowicki- integracja ze środowiskiem lokalnym osób niepełnosprawnych" Monika Romańska 2017-04-26 11:00:44 dodanie dokumentu
Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie Anna Niedźwiedzka 2017-04-26 10:44:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie 664/2017 z dnia 25.04.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanoiwsko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu Anna Dębicka 2017-04-25 14:51:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie 663/2017 z dnia 25.04.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanoiwsko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich Anna Dębicka 2017-04-25 14:50:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie 644/2017 z dnia 04.04.2017 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Smolcu Anna Dębicka 2017-04-25 13:38:29 edycja dokumentu
Zarządzenie 643/2017 z dnia 04.04.2017 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Smolcu Anna Dębicka 2017-04-25 13:38:19 edycja dokumentu
Zarządzenie 642/2017 z dnia 04.04.2017 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Smolcu Anna Dębicka 2017-04-25 13:37:58 edycja dokumentu
Zarządzenie 641/2017 z dnia 04.04.2017 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Smolcu Anna Dębicka 2017-04-25 13:37:35 edycja dokumentu
Zarządzenie 658/2017 z dnia 19.04.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa kanaliacji sanitarnej w Sadkowie, gmina Kąty Wrocławskie" Anna Dębicka 2017-04-25 13:37:10 edycja dokumentu
Zarządzenie 658/2017 z dnia 19.04.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa kanaliacji sanitarnej w Sadkowie, gmina Kąty Wrocławskie" Anna Dębicka 2017-04-25 13:36:10 edycja dokumentu
Zarządzenie 661/2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadanie "Doposażenia placu zabaw w miejscości Kąty Wrocławskie Anna Dębicka 2017-04-25 13:33:46 edycja dokumentu
Zarządzenie 658/2017 z dnia 19.04.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa kanaliacji sanitarnej w Sadkowie, gmina Kąty Wrocławskie" Anna Dębicka 2017-04-25 13:32:44 edycja dokumentu
Zarządzenie 658/2017 z dnia 19.04.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa kanaliacji sanitarnej w Sadkowie, gmina Kąty Wrocławskie" Anna Dębicka 2017-04-25 13:27:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie 657/2017 z dnia 18.04.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie" Anna Dębicka 2017-04-25 13:25:19 edycja dokumentu
Zarządzenie 656/2017 z dnia 18.04.2017 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Mokronosie Dolnym Anna Dębicka 2017-04-25 13:23:45 edycja dokumentu
Zarządzenie 655/2017 z dnia 18.04.2017 zatwierdzenie wyników przetargowego "Prowadzenie prac plasnitycznych i sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie " Anna Dębicka 2017-04-25 13:21:13 edycja dokumentu
Zarządzenie 654/2017 z dnia 18.04.2017 w sprawie powłania komisji przetargowej "Rewitalizacja rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich -etap I" Anna Dębicka 2017-04-25 13:19:44 edycja dokumentu
Zarządzenie 661/2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadanie "Doposażenia placu zabaw w miejscości Kąty Wrocławskie Anna Dębicka 2017-04-25 11:35:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie 660/2017 z dnia 21.04.2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 10 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kąty Wrocławskie położoną w obrębach geodezyjnych Kilianów Szymnów i Zachowice. Anna Dębicka 2017-04-25 11:32:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie 659/2017 z dnia 20.04.2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 10 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kąty Wrocławskie położoną w obrębie geodezyjnym Gądów Jaszkotle Anna Dębicka 2017-04-25 11:26:54 edycja dokumentu
Zarządzenie 659/2017 z dnia 20.04.2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 10 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kąty Wrocławskie położoną w obrębie geodezyjnym Gądów Jaszkotle Anna Dębicka 2017-04-25 11:26:30 edycja dokumentu
Zarządzenie 659/2017 z dnia 20.04.2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 10 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kąty Wrocławskie położoną w obrębie geodezyjnym Gądów Jaszkotle Anna Dębicka 2017-04-25 11:23:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie 657/2017 z dnia 18.04.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie" Anna Dębicka 2017-04-25 11:19:06 edycja dokumentu
Zarządzenie 657/2017 z dnia 18.04.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie" Anna Dębicka 2017-04-25 11:17:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie 656/2017 z dnia 18.04.2017 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Mokronosie Dolnym Anna Dębicka 2017-04-25 11:15:32 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Gniechowice Michał Kędzior 2017-04-25 11:14:11 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Gniechowice Michał Kędzior 2017-04-25 11:14:06 usunięcie załacznika
Zarządzenie 655/2017 z dnia 18.04.2017 zatwierdzenie wyników przetargowego "Prowadzenie prac plasnitycznych i sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie " Anna Dębicka 2017-04-25 11:13:44 edycja dokumentu
Zarządzenie 655/2017 z dnia 18.04.2017 zatwierdzenie wyników przetargowego "Prowadzenie prac plasnitycznych i sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie " Anna Dębicka 2017-04-25 11:13:19 edycja dokumentu
Zarządzenie 655/2017 z dnia 18.04.2017 zatwierdzenie wyników przetargowego "Prowadzenie prac plasnitycznych i sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie " Anna Dębicka 2017-04-25 11:12:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie 654/2017 z dnia 18.04.2017 w sprawie powłania komisji przetargowej "Rewitalizacja rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich -etap I" Anna Dębicka 2017-04-25 11:09:49 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Gniechowice Michał Kędzior 2017-04-25 11:06:00 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Gniechowice Michał Kędzior 2017-04-25 11:00:08 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Gniechowice Michał Kędzior 2017-04-25 10:56:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie 653/2017 z dnia 13.04.2017 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełaniającym do publicznych przedszkoli, szkolnych oddziałów w przedszkolnych i klas pierwszych szkól podstawowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na rok szkolny 2017/2018 Anna Dębicka 2017-04-25 10:50:48 edycja dokumentu